Politik

Valgprogram KV21

VENSTRE VIL SÆTTE KRÆFTERNE FRI

Vi skal til valg om et øjeblik. Det vigtigste for mig og Venstre er, at vores kommune bliver drevet på en rigtig god, sund og fornuftig måde. For vores kommunes ve og vel er det allervigtigste – også vigtigere end personlige ambitioner. Når det er sagt – så vil jeg rigtig gerne være din borgmester for Faaborg-Midtfyn Kommune. Og hvis du viser mig den tillid at stemme på mig – eller en af de andre gode kandidater på Venstres liste, så er der en række løfter, som du både må og skal holde os op på.

 

TILLID OG FRIHED FREMFOR KONTROL OG TIDSSPILDE

Alt for mange timer går tabt med unødigt papirarbejde og mange krav til dokumentation og registrering. Det er et generelt problem i hele vores samfund. Og det er også et problem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det duer ikke. Vores dygtige personale slider sig i stykker og vi borgere, får en dårligere service. I Venstre vil vi FJERNE BØVLET OG SÆTTE DE GODE KRÆFTER FRI.

Der er i den grad plads til både forbedringer og meget mere frihed – også indenfor den nuværende lovgivning. Det skal vi have gjort noget ved. Også selvom det ikke nødvendigvis bliver let.

Det er er en tillids- og frihedsreform. Vi skal sætte de offentlige ansatte fri og give dem ansvaret for deres arbejde tilbage. Dagligdagen i vores institutioner, skoler, plejehjem, hjemmeplejen skal planlægges efter de behov der faktisk er. Og af dem, der faktisk ved, hvad det handler om. Også her vil Venstre sætte kræfterne fri.

 

DET SKAL VÆRE LETTERE AT HAVE DET SVÆRT

Det vigtigste fundament i vores samfund er, at vi tager os af hinanden. At vi tager os af de af os, der har brug for det. I Venstre har vi altid sagt MENNESKET FREMFOR SYSTEMET. Og det mener vi!

Uanset om du er ramt af sygdom, er ældre, er handicappet – eller er i en særlig sårbar fase af dit liv – så skal du kunne regne med, at du bliver grebet, hvis du får brug for det.

Også på disse områder vil vi i Venstre lade både tillid og frihed få meget mere plads. Både hos kommunens borgere og ansatte. Jeg har i mange år været en del af handicaprådet i kommunen. Og det var her jeg en dag fandt frem til de ord, du kan se ovenover. Vi skal gøre det lettere at have det svært. SÅ enkelt er det.

 

FÆRRE ORD – MERE HANDLING

Og hvordan vil så få råd til og faktisk gennemføre alt det, vi lover her? Det er såre simpelt. Vi vil have skattegrundlaget i kommunen til at stige. VI skal med andre ord have flere penge at gøre godt med – for det er ikke flere spareøvelser, der er brug for. Vi skal have flere familier til at bosætte sig i vores kommune og vi skal have flere virksomheder til at etablere sig her. For så gør vi kagen større i stedet for at sidde og diskutere, hvordan de stykker vi har skal fordeles.

Den slags tager selvfølgelig tid, men vi skal ikke sidde med hænderne i skødet mens vi venter på flere tilflyttere og flere virksomheder.

Diverse politikområder

 

ERHVERVSLIV – vi skal skabe Fyns bedste erhvervsklima efter samme model som i Thisted. Virksomhederne skal hjælpes – ikke hindres i at etablere sig, udvikle sig eller udvide. Det skal en særlig enhed i kommunen sørge for. Når Thisted kan flytte sig fra bunden til toppen af D.I´s rangliste kan FMK også. Vi skal have nedbragt sagsbehandlingstider og gjort sagsbehandlingen smidig og effektiv. Vi har en masse små og mellemstore virksomheder inden for jern og metal industri, maritime erhverv og fødevareerhverv, den fleksibilitet det giver skal vi være bedre til at udnytte. Vi har en stor andel af underleverandører til robotklyngen, der er i stærk vækst, det er en fremtidig styrkeposition. FMK skal være Fyns foretrukne erhvervskommune!

 

PENDLERLIV -  Forbedringer af vores infrastruktur, især til og fra Faaborg, er meget vigtig for at skabe vækst og bosætning i den sydlige del af FMK. Det vil sige opgradering af rute 43 og bedre færgeforbindelse til Als hurtigst muligt. Venstre ønsker muligheden for en fastforbindelse til Als afdækket gennem en statslig forundersøgelse, men vi er nødt til at have løsninger nu og her! Og det er bedre med en realistisk løsning – end ingen løsning. En udbygning af rute 43 med 2 + 1 strækninger og en senere udbygning af rute 8 er det Venstre ser som fremtidens løsninger også i forbindelse med en fast forbindelse. Det vil gavne trafiksikkerheden og fremkommeligheden både på kort og lang sigt samtidig med, at vi bevarer skov- og bakkelandskabets unikke natur og karakter også i fremtiden.

 

BØRNELIV – Venstre vil bevare mangfoldigheden i pasningstilbuddene. Vi har dagpleje –vuggestuer -private pasningsordninger, kommunale – selvejende og private børnehaver. Det understøtter både bosætning og udvikling i alle dele af kommunen. Og det er afgørende for os. For Venstre er FOR alle muligheder i modsætning til S, der er imod private tiltag (mere konkret). Vi ønsker fleksible åbningstider og mulighed for betaling efter hvor meget pasning familien har brug for.  (lav tydelige billeder – betalt for det man bruger og indtil videre lykkes det kun i private pasningsordninger). Det vil gøre FMK endnu mere attraktiv for børnefamilier.

 

SKOLELIV – I Venstre mener vi at alle vores skoler er vigtige. Både for de elever og forældre, der allerede er bosat her i kommunen – men også for de tilflyttere vi gerne vil tiltrække til vores byer og landsbyer.  33% af alle elever i Faaborg-Midtfyns går i en af kommunens friskoler.

S støtter ikke op om (modarbejder) de danske friskoler, hvilket vi i Venstre synes er helt forkert. Vi vil IKKE være med til at ødelægge de frie skoler. Tvært i mod så synes vi de er helt afgørende for at vi kan give vores børn de bedste betingelser. Vi vil fastholde og udbygge samarbejdet mellem vores skoler og resten af samfundet. Vi skal fortsætte det gode arbejde vi har i gang med kulturrygsæk og erhvervsrygsæk, som allerede har sat FMK på landkortet. Den type af aktiviteter skal vi udbygge f.eks. med øget samarbejde med foreninger inden for fritids- og friluftsområdet.

 

UNGDOMSLIV - Vi har et godt og aktivt foreningsliv i kommunen – og det skal vi sørge for at støtte op om og udvikle. Selvom FMK har vundet prisen som årets ungdomskommune i 2020 kan vi stadig gøre mere. Sammen med ungdomsrådet skal vi tænke nyt, ikke mindst for at fange de unge der ikke føler sig hjemme i foreningslivet. Der skal i fremtiden være bedre muligheder for de unge kan samles steder, hvor det ikke giver problemer med støj og rod for omgivelserne. Her skal vi gøre noget andet end vi plejer og hvis det skal lykkes, skal de unge være med. Vi skal også sikre os at uddannelsestilbuddene forbedres og gymnasier understøttes gennem ”campusdannelser” på gymnasierne. Det duer ikke, at vores unge mennesker skal pendle ud af kommunen for at få en erhvervssuddannelse. Vi får brug for dygtige håndværkere og ”sosu´er” i fremtiden derfor skal disse uddannelser styrkes. (Mere konkret. Hvad betyder campusdannelse – billeder)

 

VOKSENLIV (DET MODNE LIV) – Rigtig mange borgere har ikke meget kontakt til kommunen. De kommer kun på borgerservice, når de skal have fornyet pas eller kørekort. Resten af kontakten med det offentlige klares via digitale løsninger. Den type borgere er typisk gode bidragsydere til fælleskabet via skattebetalinger. Dem vil vi gerne have flere af, derfor skal vi sikre, at det er attraktivt at flytte til FMK. Vi skal have attraktive boliger og grunde til salg, ligesom vi skal understøtte vores fritids- og kulturliv som er vigtige for at tiltrække og fastholde de lidt mere modne. (skal være mere ’nært’ og med billeder)

 

FAMILIELIV – Det skal være let at være familie, let at aflevere og hente børn, let at komme i skole og på arbejde. Så tiden bruges på familien i stedet for på transport. Det er vi med til at sikre ved at gå ind for at bevare den decentrale struktur vi har. Det er meget vigtigt at bevare pasningstilbud, skoler og muligheder for fritidsaktiviteter rundt i hele kommunen. Alle områder kan ikke have alt og skal ikke være ens, vi ser gerne at lokalområders forskelligheder træder tydeligere frem. Det er med til at styrke os alle.

 

SENIORLIV – Når du har knoklet hele dit liv og bidraget til samfundet med det du kan – så har du krav på en værdig og respektfuld behandling i din alderdom. Og det gælder selvfølgelig uanset om du bor på et plejehjem eller i egen bolig. I Venstre går vi ind for både friplejehjem og friere ældrepleje. Vi vil gøre det nemmere at oprette senior bofælleskaber både i privat- og almennyttigt regi. Vi vil gerne give vores dygtige plejepersonale meget mere frihed og ansvar tilbage – så de kan bruge tiden på at passe deres vigtige arbejde i stedet for at spilde tiden med unødig dokumentation. Vi kalder det tillids- og frihedsreform. (det skal have mere sovs og kartofler)

 

FRITIDSLIV – Corona tiden har vist os hvor vigtigt det er at bruge naturen omkring os. Venstre vil arbejde for bedre muligheder for outdoor aktiviteter i form af sammenhængende net af mountainbike ruter, cykelstier, gang og trampestier. Dette vil sammen med alle vores haller, fitnesscentre og andre sportsfaciliteter gøre FMK til det perfekte sted for den aktive familie. FMK er et af de steder i DK med flest foreninger (mere luft til den og billeder). Nogle gange er det vanskeligt at få besat bestyrelsesposter blandt andet på grund af administrativt bøvl. Venstre vil forenkle tilskudsregler og andet for at gøre det nemmere at drive en forening. (forklar det sidste bedre – billeder)

 

KULTURLIV   (Handler vel mere om friluftsliv end kultur? Skal kulturrygsæk m.m. nævnes i stedet?)

Naturen fra Tarup –Davinde i nord, Skovrejsningsområdet ved Ringe til Svanninge Bakker i syd giver rige muligheder for aktiviteter i det fri. Ø havet er et af DK bedste områder til vandaktiviteter og badning både om sommeren og om vinteren – for dem der vil det. Endelig må vi ikke glemme alle de små perler rundt i hele kommunen. Naturen er også som skabt til afstresning, så det giver gode muligheder for større psykisk og fysisk velvære. Og det vedkommer kommunen for vi skal forebygge i stedet for at behandle! (skal der mere/andet)

DET UDFORDREDE LIV   De fleste oplever perioder i livet hvor der er brug for hjælp. Nogle har medfødte eller erhvervede handicaps som gør at der er behov for hjælp hele livet. Andre kan blive ramt af arbejdsløshed eller i kortere eller længere tid have brug for ydelser for sundhedsvæsnet. Jo mere komplekse behovene for hjælp er, desto mere indviklet er det desværre at finde rundt i systemet/systemerne for at få den rigtige hjælp. I komplekse sager opleves det tit at de forskellige offentlige kulturer og lovgivningen spænder ben for den rigtige indsats. I de sidste fire år har en ny lovgivning – hovedlov – været på vej. Den skal sikre at serviceloven, sundhedsloven og lov om aktiv beskæftigelse (som det så malerisk hedder) arbejder sammen og sikrer en helhedsorienteret indsats. Vi er stadig der hvor lovgivninger trækker i forskellige retninger. Og hvor I.T. systemer ikke virker sammen. Det giver dårligere løsninger for borgerne og er dyrere end nødvendigt. DET VIL VI GØRE NOGET VED. (Én kontaktperson – som hjælper dig med DET HELE?)

BYLIV/LANDSBYLIV

Venstre er meget optaget af balancen mellem de fire udviklingsområder Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse, og resten af kommunen. Vi vil bruge ”Landsbyanalysen” fra 2020 som inspiration til øget udvikling i landdistrikterne. Det vil kræve flere penge i budgettet til nedrivning/forbedring af dårlige boliger og til udvikling af landsbyer – områdefornyelser. Venstre er indstillet på at løse denne økonomiske udfordring. Faaborg – Midtfyn er heldigvis en meget decentral kommune. Det er en stor styrke som skal bevares. (flere billeder på – hvad vil I, der kan mærkes i maven?) Med Venstre i front vil kommunen understøtte, motivere og inspirere de mange lokale initiativer. Venstre slipper kræfterne fri.

 

Kald os bare klimatosser

Venstre vil i den grad den grønne omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning er kommet for at blive. Borgere og erhvervslivet har for længst taget denne dagsorden til sig. Det er kommunens ansvar at bakke op om og være med i denne omstilling. Eksempelvis gennem bæredygtig byudvikling (Fremtidens forstad i Årslev), energirenovering af kommunale bygninger, grøn transport (El/Hybrid biler i den kommunale bilflåde – grøn kollektiv transport i samarbejde med FynBus og øvrige fynske kommuner) flere lokale indkøb. Klima sikring af Faaborg og Årslev. Vores bidrag til grøn energi produktion kan være solcelle arealer, placeret med hensyn til naboer og natur. Vi er måske ikke dem der snakker mest om klima og bæredygtighed, vi er mere til aktive handlinger.