Kommunalvalg 2021

Borgmesterkandidat

Kristian Nielsen er vores borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Find valgfolderen for KV21 her


Læserbrev Af JOHN JAKOBSEN

”Skjult støtte til forstadsbåndet”

Kandidat til KV21 Karl Peter Warming (KPW), Lokallisten, retter i et læserbrev en kritik omkring byggeriet på Carl Nielsen og den i hans øjne skjulte støtte til forstadsbåndet. Set i min funktion, som tidligere leder for Carl Nielsen-skolen, er der et par faktuelle fejl i læserbrevet. Byggeprojektet indeholder ikke anlæg af to nye padeltennisbaner. Der er allerede bygget, og finansieret af skolens egne midler, en padeltennisbane og en multibane, i øvrigt til stor gavn for alle borgerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby, ja endog kommer folk langvejs fra for at spille padeltennis. KPW rejser en mere principiel debat, som jeg er helt enig i. Der er desværre tale om et byggeprojekt, hvor styring og ledelse fra første færd, har været mangelfuld og centralt styret. I projektet har der ikke været taget højde for udgifter til klargøring af udeområderne omkring det nye byggeprojekt. Når man f. eks. fjerner en række cykelstativer og en handicap-rampe, skal det selvfølgelig genetableres, hvilket koster. Der vil sandsynligvis rejses et modargument, at både skolebestyrelsen og skolens ledelse har været involveret i projektet fra start, men hvorfor ligger byggeriet så pt stille på trods af, at byggeriets problemstillinger har været kendt i meget lang tid ? Desværre står skolen nu i kæmpe problemer, hvilket betyder, at skolen i dette skoleår står med store lokale udfordringer, skolens elevtal vokser fortsat – fordi det er en god skole! Hvor skal de kommende forårs SFO børn være, når byggeriet var lovet færdigt til 1.april 2022? Jeg bakker KPW op, at man i langt højere grad må støtte de lokale borger/bestyrelser og f. eks medinddrage en skolebestyrelse fra første færd. Dette uheldige byggeprojekt er desværre et af flere eksempler på, at borgerinddragelse ofte blot er et udtryk for fine politiske skåltaler – vi skal decentralisere i praksis og styrke de lokale kræfter.


John Jakobsen, kandidat til Kommunalvalget