KV17

Fra venstre: Bo Petersen, Lars Tribler, Søren Sønderlund Hansen, Marianne Kyed, Søren Kristensen, Herdis Hanghøi, Kristian Nielsen, Anne Jørgensen, Ole Petersen, Marianne Riber, Jens Elmgreen, Michael Hansen, Keld Storm.


Kandidatholdet til KV2017

 • Søren Kristensen
 • Kristian Nielsen
 • Herdis Hanghøi
 • Anne Jørgensen
 • Ole Pedersen
 • Lars Tribler
 • Søren Sønderlund Hansen
 • Marianne Kyed
 • Marianne Riber Rasmussen
 • Jens Elmgren
 • Bo Petersen
 • Keld Storm
 • Michael Skov Hansen
 • Michael VilhelmsenSøren Kristensen

Læserbrev af Søren Kristensen

Søren Clemmensen (SC) fra de Konservative havde i sidste uge et læserbrev i denne avis, som medfører denne svarskrivelse fra undertegnede.

I modsætning til hvad SC altid går og antyder, så er det store flertal i den nuværende kommunalbestyrelse fuldt bevidst om, at der selvfølgelig kun skal være det nødvendige antal administrative medarbejdere i kommunen. Opgavemængden styrer selvfølgelig antallet af ansatte, og kunsten er derefter hele tiden at optimere arbejdsgangene, vurdere på arbejdsopgaverne og effektivisere organisationen, og på den måde reducere udgifterne til administration. I denne valgperiode har dét været et mål, og dermed er det faktisk lykkedes at mindske budgettet til indeværende år med over 10 mill. kr., og opmærksomheden på at effektivisere til færre udgifter på administrationen vil fortsætte som et mål, hvis det står til undertegnede.

Bevidst eller ubevidst, så fejlciterer SC det, som jeg i avisen d. 7. marts korrekt er citeret for fra mit indlæg på kommunalbestyrelsesmødet d. 6. marts. SC citerer mig for ”at der mangler personale i administrationen”, og det giver et misvisende indtryk af mit budskab. I avisens citat siger jeg, ”at der mangler planlæggere i planafdelingen”, og det står jeg gerne ved. Kommunen er i en stærk udvikling, og der er stor aktivitet mange steder, både blandt erhvervslivet og private, og dertil kommer de tiltag kommunen selv har gang i for at styrke og fremme udviklingen i forskellige byer. Den aktivitet skal vi faktisk glæde os over.

Det kræver personale i bl.a. planafdelingen, og for ca. to år siden tilførte kommunalbestyrelsen flere midler til området for at kunne levere den ønskede service, som efterspørges. Det har imidlertid ikke været mulig at besætte alle stillinger i afdelingen, og derfor er der ledige midler, som alternativt kan anvendes til at købe hjælp udefra. Det kunne man så, som de Konservative mener, lade være med, men vi er nogle, der vil anderledes. Køb af hjælp udefra skal selvfølgelig altid vurderes fra gang til gang, men det skal være sådan, at når der endelig er udvikling og fremgang i kommunen, så skal kommunen også gøre, hvad der skal til for at understøtte den udvikling og fremgang. Samtidig har det store flertal i Kommunalbestyrelsen også signaleret med beslutningen fra 6. marts, at når der er brug for støtte til at vende eller tilpasse en given udvikling, som i f. eks. i Ringe bymidte, så er det det, vi gør.

Søren Kristensen (V)

Borgmesterkandidat

Formand Teknik -og Miljøudvalget


Kommunalvalg 2017

11. august 2017

Tirsdag den 21. november 2017 skal vi alle vælge den nye kommunalbestyrelse i Faaborg-Midtfyn kommune, Venstre har et godt hold klar, men listen er åben for flere kandidater, kontakt formanden hvis du er interesseret i at være kandidat.

Samme dag er der også valg til Region Syddanmark, vores kandidater er Herdis Hanghøi og Keld Storm.


kandidaterne

Borgmesterkandidat
Søren…

LÆS MERE

Læserbreve

26. juni 2017

S kovending på glatis

Af Erling Bonnesen MF

Venstre’s udlændingestramninger virker og giver resultat. I de seneste to år har vi med afsæt i blå lejr foretaget mange opstramninger. Det virker. Tilstrømningen falder.

Samtidig har vi under stor debat også indført kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Det medvirker til at begrænse tilstrømningen, ligesom vi stiller krav og forventninger om, at når man kommer til Danmark, så skal man…

LÆS MERE

Bestyrelsen

2. maj 2017


Marianne kyed


Solveig Mørk Hansen

Næstformand
Kalkovn 2
5600 Faaborg
Telefon:…
LÆS MERE

Vælgerforeninger

22. marts 2017


Venstre i Faaborg-Midtfyn har 3 vælgerforeninger med hver deres selvstændige bestyrelse og økonomi.

LÆS MERE