KV17

Fra venstre: Bo Petersen, Lars Tribler, Søren Sønderlund Hansen, Marianne Kyed, Søren Kristensen, Herdis Hanghøi, Kristian Nielsen, Anne Jørgensen, Ole Petersen, Marianne Riber, Jens Elmgreen, Michael Hansen, Keld Storm.


Kandidatholdet til KV2017

 • Søren Kristensen
 • Kristian Nielsen
 • Herdis Hanghøi
 • Anne Jørgensen
 • Ole Pedersen
 • Lars Tribler
 • Søren Sønderlund Hansen
 • Marianne Kyed
 • Marianne Riber Rasmussen
 • Jens Elmgren
 • Bo Petersen
 • Keld Storm
 • Michael Skov Hansen

Gruppemødet den 8. juni starter kl. 20.00grundlovsmøde 2017
Tilmelding til spisningen skal ske til Jens-Martin Jensen på tlf. 51724948 senest 31.05.2017


Søren Kristensen

Læserbrev af Søren Kristensen

Søren Clemmensen (SC) fra de Konservative havde i sidste uge et læserbrev i denne avis, som medfører denne svarskrivelse fra undertegnede.

I modsætning til hvad SC altid går og antyder, så er det store flertal i den nuværende kommunalbestyrelse fuldt bevidst om, at der selvfølgelig kun skal være det nødvendige antal administrative medarbejdere i kommunen. Opgavemængden styrer selvfølgelig antallet af ansatte, og kunsten er derefter hele tiden at optimere arbejdsgangene, vurdere på arbejdsopgaverne og effektivisere organisationen, og på den måde reducere udgifterne til administration. I denne valgperiode har dét været et mål, og dermed er det faktisk lykkedes at mindske budgettet til indeværende år med over 10 mill. kr., og opmærksomheden på at effektivisere til færre udgifter på administrationen vil fortsætte som et mål, hvis det står til undertegnede.

Bevidst eller ubevidst, så fejlciterer SC det, som jeg i avisen d. 7. marts korrekt er citeret for fra mit indlæg på kommunalbestyrelsesmødet d. 6. marts. SC citerer mig for ”at der mangler personale i administrationen”, og det giver et misvisende indtryk af mit budskab. I avisens citat siger jeg, ”at der mangler planlæggere i planafdelingen”, og det står jeg gerne ved. Kommunen er i en stærk udvikling, og der er stor aktivitet mange steder, både blandt erhvervslivet og private, og dertil kommer de tiltag kommunen selv har gang i for at styrke og fremme udviklingen i forskellige byer. Den aktivitet skal vi faktisk glæde os over.

Det kræver personale i bl.a. planafdelingen, og for ca. to år siden tilførte kommunalbestyrelsen flere midler til området for at kunne levere den ønskede service, som efterspørges. Det har imidlertid ikke været mulig at besætte alle stillinger i afdelingen, og derfor er der ledige midler, som alternativt kan anvendes til at købe hjælp udefra. Det kunne man så, som de Konservative mener, lade være med, men vi er nogle, der vil anderledes. Køb af hjælp udefra skal selvfølgelig altid vurderes fra gang til gang, men det skal være sådan, at når der endelig er udvikling og fremgang i kommunen, så skal kommunen også gøre, hvad der skal til for at understøtte den udvikling og fremgang. Samtidig har det store flertal i Kommunalbestyrelsen også signaleret med beslutningen fra 6. marts, at når der er brug for støtte til at vende eller tilpasse en given udvikling, som i f. eks. i Ringe bymidte, så er det det, vi gør.

Søren Kristensen (V)

Borgmesterkandidat

Formand Teknik -og Miljøudvalget


KV17

24 maj 2017

Kommunalvalg 2017

Borgmesterkandidat Søren Kristensen, Vantinge

Kristian Nielsen, Brobyværk

Herdis Hanghøi, Ferritslev

Anne Jørgensen, Lyø

Ole Pedersen, Horne

Lars Tribler, Faaborg

Søren Sønderlund Hansen, Kværndrup

Marianne Kyed, Espe

Marianne Riber Rasmussen, Ringe

Jens…

LÆS MERE

Læserbreve

2 maj 2017

Tak Carsten abild og kampen går videre

Carsten Abild har kæmpet i 40 år for at bevare det gode liv på landet. Nu takker Abild af i Landsbyerne i Danmark. Jeg håber vi er en del ,der vil sætte vilkårene på landet på landkortet. Netop dette emne var en af grundene til jeg gik ind i politik. Skiftende regeringer har i rigtigt mange år syltet forholdene i og omkring landsbyerne. Store milliard beløb er blevet kastet i de store byer men ganske få millioner…
LÆS MERE

Bestyrelsen

2 maj 2017


Marianne kyed


Solveig Mørk Hansen

Næstformand
Kalkovn 2
5600 Faaborg
Telefon:…
LÆS MERE

Vælgerforeninger

22 marts 2017


Venstre i Faaborg-Midtfyn har 3 vælgerforeninger med hver deres selvstændige bestyrelse og økonomi.

LÆS MERE